Πρόγραμμα σεμιναρίων ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

  • Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021: A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας