Πρόγραμμα σεμιναρίων ακαδημαϊκό έτος 2020-2022

  • Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022: A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

  • Κυριακή 19 Ιουνίου 2022: A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

  • Κυριακή 3 Απριλίου 2022: A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

  • Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022: A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

  • Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021: A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας