Σχολικής Ετοιμότητας

Σχολικής Ετοιμότητας η μετάβαση του παιδιού.

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο  σχολικής ετοιμότητας : πότε το παιδι είναι έτοιμο να αρχίσει το σχολειό . Η μετάβαση του παιδιού στο σχολειό αποτελεί μείζονα αλλαγή στη ζωή του και πρέπει να είναι έτοιμο για αυτό

Εκκαθάριση
x
Category: SKU: N/A

Περιγραφή

Διάρκεια σεμιναρίου
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 4 ώρες
Πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή στην Αθήνα

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδαγωγοί ,κοινωνικοί λειτουργοί  φοιτητές παιδίατροι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, κ.α

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται

Βεβαίωση παρακολούθησης

Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ + ΦΠΑ

Για φοιτητές  ανέργους με κάρτα (φοιτητική ή ανεργίας) 15 ευρώ + 24 % ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα;

Σχολική ετοιμότητα σημαίνει όσα πρέπει να ξέρει και να κάνει ένα παιδι προκειμένου να έχει μια καλή αρχή και να φοίτηση ομαλά στο σχολειό Σημαίνει τη δυνατότητα του να δηχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο πλαίσιο και με καθορισμένο ρυθμό.

Η σχολική ετοιμότητα αποτελεί συνθέτη λειτουργία που προϋποθέτει επιμέρους ετοιμότητες όπως:

  • Γνωστική
  • Γλωσσική
  • Γραφική
  • Κινητική
  • Συναισθηματική
  • Κοινωνική

Η σχολική ετοιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στο παιδι άλλα αφορά ταυτόχρονα και το σχολειό την οικογένεια και την πολιτεία .

Που οφείλουν να είναι και αυτά επαρκώς προετοιμασμένα και οργανωμένα ώστε να υποστηρίξουν το παιδι στη νέα αρχή.

Το σεμινάριο αυτό αναφέρεται στην γενικότερη θεώρηση της σχολικής ετοιμότητας και εστιάζει στις τρεις διαστάσεις που την καθορίζουν : στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών, στην ετοιμότητα των σχολείων για τα παιδιά («έτοιμα σχολεία») ετοιμότητα της οικογένειας για τη μετάβαση του παιδιού στο Δημοτικό σχολείο.
Η σχολική ετοιμότητα παρουσιάζεται ενδελεχώς  ως ο βαθμός προετοιμασίας ενός παιδιού που του επιτρέπει  να πετύχει .

Γίνονται παρουσιάζεις εκπαιδευτικών βίντεο και προσφέρονται πρακτικά παραδείγματα

Για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά προς την κατεύθυνση της κατάκτησης της σχολικής ετοιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται  λεπτομερώς οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που είναι εύκολα εφαρμόσιμες μέσα στην τάξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων: της γλωσσικής ανάπτυξης, της λεπτής κινητικότητας, της πρώτης γραφής, της ανάπτυξης της σκέψης (thinking skills), του αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς , της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης..
ο δεύτερος άξονας είναι  ο ρόλος των γονέων ως συμμέτοχων στην ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού τους .Τέλος, συνεξετάζονται οι παιδαγωγικοί όροι «ομαλή μετάβαση» και «σχολική ετοιμότητα», κατά τρόπον ώστε να αναδειχθεί η πλευρά της σχολικής ετοιμότητας ως βιωματικής διαδικασίας, η οποία αρχίζει στο Νηπιαγωγείο.

Η Σχολικής Ετοιμότητα Α’ ΤΕΣΤ ελέγχει:

Τη Σχολική Ετοιμότητα την υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής την συμπεριφορά κατά την εξέταση.

Σύγχρονες νευροφυσιολογικές έρευνες επιβεβαιώνουν πειραματικά ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι κρίσιμα και καθοριστικά για την ανάπτυξη του εγκεφάλου μας και τη μάθηση. Κατά τη διάρκεια τους, επιτελούνται στο εγκέφαλο βασικές λειτουργίες όπως αύξηση του αριθμού των συνδέσεων μεταξύ των νευρικών κυττάρων (Συναπτογέννεση), αλλά και απώλεια των συνδέσεων που δεν χρησιμοποιούνται (Κλάδεμα-Pruning) που επηρεάζουν τη δομή και σηματοδοτούν την λειτουργία του.

Η σωστή προετοιμασία για το σχολείο είναι σημαντική γιατί μπορεί να επηρεάσει αυτές τις διαδικασίες και να αποτρέψει τη σχολική αποτυχία.

Είναι γνωστό ότι η Σχολική Αποτυχία οδηγεί τα παιδιά σε χαμηλή αυτοεκτίμησηαρνητική θέση για το σχολείο, τη μάθηση και σε διαταραχές συμπεριφοράς που προδιαθέτουν αργότερα σε εγκατάλειψη του σχολείου, παραπτωματική συμπεριφορά, χρήση εθιστικών ουσιών και εφηβική εγκυμοσύνη.

Η Σχολική Ετοιμότητα μπορεί να ελεγχθεί με ειδικές Αναπτυξιακές δοκιμασίες (τεστ) σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι Δοκιμασίες Σχολικής Ετοιμότητας γίνονται προληπτικά σε όλα τα παιδιά πριν από την έναρξη της σχολικής τους φοίτησης, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και όσα δεν είναι έτοιμα να προετοιμάζονται με την κατάλληλη εκπαίδευση ή /και προσαρμογή του σχολείου.

Στη χώρα μας, ο Προληπτικός Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας γίνεται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες οι οποίοι είναι Παιδίατροι, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς με την ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α΄τεστ σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία, ενώ τελευταία άρχισε να εφαρμόζεται και σε δημόσια σχολεία, σε συνεργασία με τους δήμους. Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Δήλωση συμμετοχής σε σεμινάριο του Α’ Τεστ σχολικής ετοιμότητας.

Για την δήλωση της συμμετοχής σας σε σεμινάριο, μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας τα παρακάτω προσωπικά σας στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος (Οδό, αριθμό, Τ.Κ και περιοχή), σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ειδικότητα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,και e-mail στην γραμματεία του Α’ ΤΕΣΤ με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, info@atest.gr, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα που εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο όπου παραπέμπει στην φόρμα συμμετοχής σε σεμινάριο σχολικής ετοιμότητας.

Για τον τόπο διεξαγωγής του κάθε σεμιναρίου θα ενημερώνεστε από την γραμματεία του Α’ τεστ μετά από την δήλωση συμμετοχής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή της γραμματείας του Α’ τεστ, στο 210 7601651 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ, και 17:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. καθημερινά.

Οριστικοποίηση της συμμετοχής σας σε σεμινάριο σχολικής ετοιμότητας.

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 10 ευρώ στον παρακάτω λογαριασμό με την :

Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού:  152002002005076
IBAN: GR6901401520152002002005076

Δικαιούχος: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πληρωμή για την προκαταβολή ή την εξόφληση συμμετοχής σας στο σεμινάριο, γίνεται, είτε με κατάθεση του ποσού στον παραπάνω λογαριασμό της ALPHABANK και με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας, είτε μέσω της χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε αυτή την ιστοσελίδα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τρόπος Πληρωμής

Πληρωμή – Εξόφληση όλου του σεμιναρίου, Πληρωμή προκαταβολής, Πληρωμή υπολοίπου