Προσεχή Σεμινάριο A’ ΤΕΣΤ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

Το A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας  είναι το Πρώτο Ελληνικό Σταθμισμένο Ανιχνευτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά του νηπιαγωγείου.

Εκκαθάριση
x
Category: SKU: N/A

Περιγραφή

Δήλωση συμμετοχής σε προσεχή Σεμινάριο A’ ΤΕΣΤ. Τώρα γίνεται και εξ’αποστάσεως.

  Συναινώ με την πολίτικη του απορρήτου του atest.gr

  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή της γραμματείας του Α’ τεστ, στο 210 7601651 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ, και 17:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. καθημερινά ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, info@atest.gr,

  Διάρκεια σεμιναρίου
  Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ώρες
  Πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή στην Αθήνα

  Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

  • παιδίατροι
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Παιδοψυχολόγοι
  • Ειδικοί παιδαγωγοί

  Βασική προϋπόθεση αποτελεί η  κατοχή τίτλων σπουδών Ανώτερων και Ανώτατων Ελληνικών  Πανεπιστημίων

  ή Σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Ελληνικό κράτος.

  Σύμφωνα με τα κριτήρια που είχε θέσει η  Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών το 2007, Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού».

  Αριθμός συμμετεχόντων
  Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και δεν θα υπερβαίνει τα 15 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου
  Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ + 24% Φ.Π.Α. (60 ευρώ)

  Δηλαδή με συνολικό κόστος 310 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει και την προαγορά των 5 χρήσεων του Α’ ΤΕΣΤ.

  Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
  Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και επάρκεια για τη χορήγηση του Α΄ Τεστ, η οποία είναι αυστηρά προσωπική.

  Καθώς και το υλικό του Α’ τεστ το οποίο του παραδίδεται και είναι επίσης αυστηρά προσωπικό.

  Για επιπλέον μελλοντικές χρήσεις καταβάλλεται το ποσό των 7 ευρώ για κάθε αναφορά.

  Ενώ υπάρχει και οικονομική προσφορά για τους συνεργάτες μας, με κλιμακωτή χρέωση, ανά αναφορά με 5 ευρώ και με 4 ευρώ για μεγάλες χρήσεις.

  Το ελάχιστο κόστος αγοράς νέων αναφορών είναι οι 3 αναφορές αξίας 21 ευρώ δηλαδή 3 Χ 7 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

  Προσωπικός κωδικός πρόσβασης

  Επίσης παίρνει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και κωδικό χρήστη για την ιστοσελίδα του Α’ Τεστ, στο διαδίκτυο (www.atest.gr).

  Εκει μπορεί να παίρνει και να  δίνει  στοιχεία από τη βάση δεδομένων του προγράμματος του Α΄ Τεστ για την  έκδοση αναφορών (reports), για κάθε εξεταζόμενο παιδί.

  Δικαιόχρηση εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Α΄ τεστ

  Μετά την εκπαίδευση παραχωρείται στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη όλο το υλικό και η τεχνογνωσία που απαιτείται για τη σωστή χορήγηση και βαθμολόγηση του Α’ ΤΕΣΤ  και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  Σε κάθε συνεργάτη παραχωρείται, μόνο το δικαίωμα χρήσης στην εφαρμογή για όσο χρόνο παραμένει συνεργάτης του Α’ Τεστ.

  Διευκρινίζουμε  ότι το δικαίωμα στη χρήση είναι αυστηρά προσωπική αφορά  μόνο το συνεργάτη που συμμετείχε στο σεμινάριο Α΄ τεστ  και οριστικέ ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης.

  Παρουσίαση όλων των συνεργατών στην ιστοσελίδα Α΄ τεστ

  Όλοι οι Συνεργάτες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Α΄ τεστ   έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν την προσωπική τους δουλειά μέσα από τις αναφορές που θα εκδίδονται.

  Όλοι οι Συνεργάτες θα προβάλλονται στην κατηγορία συνεργάτες με τα επαγγελματικά τους στοιχεία στη λίστα των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών, η οποία  υπάρχει στην ιστοσελίδα του Α΄ Τεστ. Επίσης θα προτείνονται από την γραμματεία του Α τεστ , σε περιπτώσεις που θα υπάρχει ζήτηση σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

  Τι είναι το ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας’’

  Η Σχολικής Ετοιμότητα Α’ ΤΕΣΤ είναι ένα ανιχνευτικό τεστ που ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, την υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής την συμπεριφορά κατά την εξέταση.
  Η διάρκεια εφαρμογής του είναι περίπου 10-15 λεπτά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται γρήγορα και σε πολλά παιδιά.
  Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση. 

  Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ

  Οι δοκιμασίες του Α τεστ ελέγχει 4 πρακτικές και 4 λεκτικές ικανότητες .

  Παράλληλα, διαθέτει 2 συμπληρωματικές κλίμακες που ελέγχουν την υπερκινητικότητα και το επίπεδο προσοχής του παιδιού.

  Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της δοκιμασίας Α’ ΤΕΣΤ είναι υψηλή.

  Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

  Έτσι δεν ανησυχεί χωρίς λόγο τους γονείς, ούτε χάνει παιδιά που είναι ανέτοιμα για να αρχίσουν το σχολείο.

  Η Παιδιατρική Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη και το μέγεθος του προβλήματος των μαθησιακών δυσκολιών τίμησε για το 2008, την Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας, με το Βραβείο Δοξιάδη μελέτησε και πρότεινε να γίνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν αρχίσουν τη φοίτηση τους στο σχολείο.

  Τα αποτελέσματα του Α’ τεστ

  Η βαθμολόγηση όλων των επιμέρους κλιμάκων του Α’ ΤΕΣΤ γίνεται ασφαλώς από τον παιδίατρο ή τον ειδικό που την κάνει .

  Η εξαγωγή όμως των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  Γεγονός που ελαχιστοποιεί το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή και εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα της δοκιμασίας.
  Μετά την χορήγηση του τεστ, το παιδί παραλαμβάνει μια ηλεκτρονική Έκθεση Αποτελεσμάτων
  Εάν ένα παιδί περάσει επιτυχώς το Α΄ ΤΕΣΤ σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση στο σχολείο.

  Εάν δεν το περάσει, τότε οφείλει να παραπεμφθεί για λεπτομερή έλεγχο και παρέμβαση.

  Χορήγηση Α’ τεστ

  Η χορήγηση του ανιχνευτικού τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του Α’ ΤΕΣΤ.

  Αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο

  Υλικό του Α ‘ τεστ

  • Το τεστ περιλαμβάνει τα έντυπα του ερωτηματολογίου
  • Το εγχειρίδιο της εξέτασης
  • Το βιβλία των ερεθισμάτων για τον έλεγχο της οπτικής αντίληψης
  • Το έντυπο για την Δεπ-υ –υπερκινητικότητα
  • Κάρτες ακολουθιών
  • Προσωπικούς κωδικούς
  • Εγχειρίδιο προώθησης
  • Έντυπο προωθητικό υλικό (φυλλάδια, αφίσα )
  • Δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο

  Πρόγραμμα Σεμιναρίου προσεχή Σεμινάριο A’ ΤΕΣΤ

  09:30-10:00                 Εγγραφές

  10:00-10:30                 Εισαγωγή στο Σύστημα Α΄ ΤΕΣΤ

  10:30-11:00                 Παραλαβή Υλικού Εξέτασης του Α΄ ΤΕΣΤ

  11:00-12:00                 Αναλυτική Παρουσίαση των Κλιμάκων του Α΄ ΤΕΣΤ και του τρόπου χορήγησης της δοκιμασίας

  12:00-12:30                 Χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ. Επίδειξη εκπαιδευτικού video. Συζήτηση

  12:30-13:00                 Πρακτική στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της δοκιμασίας Α΄ ΤΕΣΤ. Συζήτηση

  13:00-14:00                 Πρακτική άσκηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Συζήτηση

  14:30-15:00                 Λήξη εκπαίδευσης-παραλαβή προσωπικών κωδικών για την εφαρμογή του Α΄ ΤΕΣΤ .

   

  Οριστικοποίηση της συμμετοχής σας σε σεμινάριο.

  Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ στον παρακάτω λογαριασμό με την :

  Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
  Αριθμός Λογαριασμού:  152002002005076
  IBAN: GR6901401520152002002005076

  Δικαιούχος: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η πληρωμή για την προκαταβολή ή την εξόφληση συμμετοχής σας στο σεμινάριο, γίνεται, είτε με κατάθεση του ποσού στον παραπάνω λογαριασμό της ALPHABANK και με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας.

  Αγορά πληρωμή νέων αναφορών Α΄ τεστ. 

  Για επιπλέον μελλοντικές χρήσεις καταβάλλεται το ποσό των 7 ευρώ για κάθε αναφορά.

  Ενώ υπάρχει και οικονομική προσφορά για τους συνεργάτες μας, με κλιμακωτή χρέωση, ανά αναφορά με 5 ευρώ και με 4 ευρώ για μεγάλες χρήσεις.

  Το ελάχιστο κόστος αγοράς νέων αναφορών είναι οι 3 αναφορές αξίας 21 ευρώ δηλαδή 3 x 7 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

  Η πληρωμή για την αγορά των νέων αναφορών, γίνεται, είτε με κατάθεση του ποσού στον παραπάνω λογαριασμό της ALPHABANK και με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας,

   

   Διαδικασία συμμετοχής στο σεμινάριο εξ αποστάσεως Α’ΤΕΣΤ .

  Ο Συνεργάτης συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα για  συμμετοχή στο σεμινάριο στην γραμματεία του Α΄ΤΕΣΤ

  Στην συνέχεια εφόσον πληροί τα επαγγελματικά κριτήρια εγκρίνεται το αίτημα.

  Ο υποψήφιος για συμμετοχή, 15 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  Στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@atest.gr .

  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και στις δυο όψεις σε μορφή PDF.

  Αντίγραφο βασικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σε μορφή PDF.

  Εξόφληση όλου του ποσού του σεμιναρίου στην τράπεζα και αποστολή του αντίγραφου πληρωμής στο e-mail της γραμματείας του Α’ τεστ  info@atest.gr

  Ο Συνεργάτης λαμβάνει ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, το συμφωνητικό συνεργασίας.

  Το οποίο συμπληρώνει με τα πλήρη στοιχεία του ώστε να είναι αποδεκτό, το υπογράφει και το στέλνει στην γραμματεία του Α’ τεστ στο e-mail info@atest.gr σε μορφή PDF.

  Η γραμματεία του Α΄ΤΕΣΤ, στη συνέχεια θα στείλει με μεταφορική εταιρεία όλο  το υλικό του σεμιναρίου, όπου τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον συνεργάτη.

  Ο συνεργάτης 5 μέρες νωρίτερα θα δεχθεί στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο το προσκλητήριο για το σεμινάριο του Α΄ΤΕΣΤ.

  Το οποίο θα υποστηρίζεται από την πλατφόρμα zoom .

  Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει, ώστε να έχει κατεβάσει και εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, την εφαρμογή zoom .

  Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε να έχει καλή σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί  το σεμινάριο .

  Την ημέρα που θα γίνει το σεμινάριο θα πρέπει να συνδεθεί 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη ώστε να φαίνεται ότι είναι σε αναμονή για την παρακολούθηση του σεμιναρίου .

  Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος με την σύνδεση ή άλλων προσωπικών λόγων, όπου ο  συνεργάτης δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο.

  Διατηρεί το δικαίωμα να το παρακολουθήσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, σε  ένα από τα επόμενα σεμινάρια του ιδίου θέματος .

  Τι θα πρέπει να κάνετε;

  10 ημέρες πριν το σεμινάριο να έχετε εξοφλήσει την αξία του σεμιναρίου, για κατοχύρωση της θέσης σας έγκαιρα .

  Τις επόμενες δυο εργάσιμες, το αργότερο, θα λάβετε το συμφωνητικό συνεργασίας το οποίο θα συμπληρώσετε και θα επιστρέψετε στην γραμματεία Α΄ΤΕΣΤ ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

  Τις αμέσως επόμενες δύο εργάσιμες θα λάβετε το ντοσιέ με όλο το εξεταστικό υλικό του Α΄ΤΕΣΤ .

  Μία έως δύο (1-2) εργάσιμες ημέρες πριν, θα λάβετε την πρόσκληση για το σεμινάριο και θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει, την εφαρμογή  zoom.

  Την ημέρα του σεμιναρίου, θα ανοίξετε την εφαρμογή zoom, 15 λεπτά νωρίτερα από την προσδιορισμένη έναρξη του σεμιναρίου, όπου θα γίνει ο έλεγχος σύνδεσης εικόνας και ήχου .

  Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας .

  Με την συμμετοχή σας θα αποκτήσετε ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο που θα σας είναι χρήσιμο στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες.

   

  Επιπρόσθετες Πληροφορίες

  Τρόπος Πληρωμής

  Πληρωμή – Εξόφληση όλου του σεμιναρίου, Πληρωμή προκαταβολής, Πληρωμή υπολοίπου