Σχολική ετοιμότητα και  Σχολική έναρξη

Είναι γνωστό ότι έναρξη της σχολικής φοίτησης στην Α’ δημοτικού αποτελεί σημαντική  επιτυχία για κάθε νέο μαθητή .

Σηματοδοτεί  όχι μόνο την σχολική του εξέλιξη, αλλά και την συναισθηματική του υγεία.

Γνωρίζουμε ότι τα παιδία που αποτυγχάνουν στο σχολείο παρουσιάσουν

μαθησιακές δυσκολίες

διαταραχές συμπεριφοράς

και στην εφηβεία πιθανά κατάθλιψη .

Τα τελευταία 30 χρόνια ελληνική κοινωνία χρειάζεται  να αντιμετωπίσει  αυτό που ονομάζουμε  «Σύγχρονη Νοσηρότητα» της παιδικής ηλικίας.

Όπως  χαρακτηριστικέ από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής .

Η Σύγχρονη Νοσηρότητα ασχολείται  με προβλήματα που αφορούν  την καθημερινή ζωή των παιδιών το well being.

Όπως είναι οι επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο και τις Μαθησιακές τους Δυσκολίες, οι οποίες προλαμβάνονται  με τον έλεγχο της Σχολικής Ετοιμότητας.

Οι αρνητικές  συνέπειες της Σχολικής αποτυχίας είναι

 • Σχολική αποτυχία εννοούμε ότι

Ο νέος μαθητής δυσκολεύετε πολύ να προετοιμάσει τα μαθήματα της άλλης μέρας

Ο νέος μαθητής δυσκολεύετε πολύ να  θυμάται κατή που μόλις άκουσε.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα η περισσότερα μαθήματα όπως στην ορθογραφία την ξεχνά εύκολα ενώ την έχει μάθει.

Στην αντιγραφή είναι αργός έχει δυσγραφικό ,δυσανάγνωστο γραπτό .

Στην ανάγνωση δυσκολεύετε στο συλλαβισμό των λέξεων και  κείμενων.

Στα μαθηματικά δεν μπορεί να κατανοήσει βασικές μαθηματικές έννοιες σε σχέση με του συμμαθητές του με αποτέλεσμα να βιώνει σχολική αποτυχία

 • Συναισθηματικές δυσκολίες

Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι τα παιδία που δεν είναι μαθησιακά έτοιμα και σωστά προετοιμασμένα  για την Α δημοτικού

Όταν  ξεκινήσουν το σχολείο συχνά έχουν αρνητική θέση για την μάθηση και το σχολικό περιβάλλον.

Συχνές αρνητικές  συμπεριφορές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πρώιμη ή μη ενδεδειγμένη έναρξη της σχολικής  φοίτησης .

Σήμερα υπολογίζεται ότι τα ποσοστά των παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες στην χωρά μας είναι  πάνω από 11 %  .

Αυτό το γεγονός οδήγησε τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή και μελετήθηκε και δημιούργησε το Α τεστ

Σχολική ετοιμότητα και Σχολική έναρξη

Η Ελληνική παιδιατρική εταιρεία  συστήνει σε λήψη  προληπτικών μέτρων.

Με την εφαρμογή  προληπτικού  ελέγχου με την ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ  σε όλα τα παιδιά πριν πάνε στο δημοτικό

Ένα μετρό που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και χρειάζεται να θεσμοθετηθεί  και στη χώρα μας .

Το Α ΤΕΣΤ εφαρμόζεται  σήμερα και  από  εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που είναι ειδικοί θεραπευτές  και  από ορισμένους παιδίατρους .

Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα  και εφαρμόζεται με πιστοποιημένο τρόπο σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα την περιοχή διαμονής

Συμπερασματικά  σήμερα μπορεί να ελέγχεται η σχολική ετοιμότητα όλων των φυσιολογικών παιδιών που φοιτούν στο νήπιο.

Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι υποδομές ώστε να μπορεί να εφαρμοστή στην χωρά μας.

Ο προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος  σχολικής ετοιμότητας σε όλα τα νήπια  που πρόκειται να  πάνε το Σεπτέμβριο στην α δημοτικού.

Οι γονείς που επιθυμούν να εξεταστούν τα παιδιά τους μπορούν να βρουν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη κοντά στην περιοχή τους.

Τι είναι η Δικαιόχρηση Σχολικής ετοιμότητας Α ΤΕΣΤ

Δικαιόχρηση

Η Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α’ Τεστ δεν πωλείτε άλλα διατίθεται με την μέθοδο του δικαιώματος χρήσης συγκεκριμένα:

 • Α΄ ΤΕΣΤ ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής ετοιμότητας (εφεξής «Α΄ ΤΕΣΤ»): Νοούνται το λογότυπο, τα σήματα, τα προγράμματα,  οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι μέθοδοι λειτουργίας και η εμπιστευτική πληροφόρηση.
 • Η τεχνογνωσία, το εκπαιδευτικό υλικό, η διαφήμιση και προβολή του ονόματος καθώς και το σύνολο των ενεργειών και διαδικασιών, όπως αυτά αναφέρονται στα Εγχειρίδια.
 • Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης για τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ είναι ο συνεργάτης στον οποίο παρήχθη η εκπαίδευση του Α΄ ΤΕΣΤ. Ο οποίος ορίζεται από τον Αντωνόπουλο Αθανάσιο, Εργοθεραπευτή ως εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης (εφεξής «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης»).
 • Τεχνογνωσία: νοούνται οι κατοχυρωμένες και μη, πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα εμπειριών και πιλοτικών εφαρμογών του Α΄ ΤΕΣΤ.
 • Εγχειρίδιο Προώθησης: νοείται το εγχειρίδιο το οποίο περιέχει το γραπτό τμήμα του Α΄ ΤΕΣΤ, το περιεχόμενο του οποίου είναι δεσμευτικό για το Συνεργάτη.
 • Εγχειρίδια Εκπαίδευσης: νοείται το πρόγραμμα σπουδών, το εγχειρίδιο εξέτασης και το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για το Α΄ ΤΕΣΤ.
 • Υπηρεσία Α΄ ΤΕΣΤ: νοείται η παροχή υπηρεσίας υψηλής ποιότητας αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας παιδιών 5 – 6 ετών

Με διακριτικό τίτλο, με τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ, του ηλεκτρονικού τύπου βαθμολόγησης του Α΄ ΤΕΣΤ και των σημάτων.

 • Σήματα: νοείται η ιδιοκτησία που περιέχεται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ιδιοκτήτης της είναι ο Αντωνόπουλος Αθανάσιος Εργοθεραπευτής».

o          α. της επικοινωνίας με την εταιρεία,

o          β. της οργάνωσης και επίβλεψης της παροχής της υπηρεσίας Α΄ ΤΕΣΤ και

o          γ. της τήρησης των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Εκπαίδευσης

Την χρήση της οποίας η εταιρεία έχει δικαίωμα να παρέχει, όπως εκτίθεται στην παρούσα και τροποποιείται εκάστοτε δια αλλαγών, προσθηκών ή διαγραφών από τον Αντωνόπουλο Αθανάσιο Εργοθεραπευτή».

Δικαιόχρηση

 • Εξοπλισμός: νοείται το υλικό που απαιτείται, ώστε να μπορεί ο Συνεργάτης να χορηγεί το Α΄ ΤΕΣΤ, όπως περιγράφονται στα εγχειρίδια Εκπαίδευσης.
 • Προδιαγραφές: νοούνται οι προδιαγραφές ποιότητας που διατυπώνονται και τροποποιούνται από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων», είναι δεσμευτικές για το Συνεργάτη και γνωστοποιούνται μέσω του Εγχειριδίου Προώθησης.