Σχολική ετοιμότητα σήμερα.

Τώρα μπορούμε να ελέγξουμε με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο, κάνοντας δηλαδή ένα τεστ, κατά πόσο ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωείο είναι μαθησιακά έτοιμο να αρχίσει το σχολίο του.

Πρόκειται για την δοκιμασία Α’ ΤΕΣΤ που σταθμίστηκε εξ’ ολοκλήρου στην χώρα μας σε πληθυσμό 2.000 φυσιολογικών παιδιών και ελέγχει πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά  που παρακολουθούν νηπιαγωγείο.

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Ανίχνευσης της Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το Α’ ΤΕΣΤ δεν είναι τεστ νοημοσύνης. Είναι ανιχνευτικό Τεστ ποιυ σχεδιάστηκε από τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Ανατπυξιακό Εργοθεραπευτή και Λωρέττα Θωμαΐδου, Παιδίατρο – Αναπτυξιολόγο με στόχο να αντιμετωπισθούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα (λόγου κ.τ.λ.), που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, διαταραχές διαγωγής κ.λ.π).

Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α΄Τεστ

Σχολική έναρξη . 

Είναι γνωστό ότι έναρξη της σχολικής φοίτησης στην Α δημοτικού αποτελεί βασική επιτυχία για κάθε νέο μαθητή . Σηματοδοτεί  όχι μόνο την σχολική του εξέλιξη , αλλά και την συναισθηματική του υγεία , αφού γνωρίζουμε ότι τα παιδία που αποτυγχάνουν στο σχολειό και τα παιδία με μαθησιακές δυσκολίες έχουν πιθανότητα να παρουσιάσουν διαταραχής συμπεριφοράς στην εφηβεία και κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή .

Τα τελευταία 30 χρόνια κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει τη «Σύγχρονη Νοσηρότητα» της παιδικής ηλικίας, όπως την χαρακτηρίζει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και να ασχοληθεί  με προβλήματα που αφορούν τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο και τις Μαθησιακές τους Δυσκολίες, οι οποίες προλαμβάνονται  με τον έλεγχο της Σχολικής Ετοιμότητας.

Οι αρνητικές  συνέπειες της Σχολικής αποτυχίας είναι

 • Σχολική αποτυχία
  Ο νέος μαθητής δυσκολεύετε πολύ να προετοιμάσει τα μαθήματα της άλλης μέρας η να τα θυμάται, Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα η περισσότερα μαθήματα όπως στην ορθογραφία την ξεχνά εύκολα ενώ την έχει μάθει. Στην αντιγραφή είναι αργός η ηχεί δυσανάγνωστο γραπτό     , στην ανάγνωση δυσκολεύετε στο συλλαβισμό , ενώ στα μαθηματικά δεν μπορεί να κατανοήσει βασικές μαθηματικές έννοιες σε σχέση με του συμμαθητές του με αποτέλεσμα να βιώνει σχολική αποτυχία
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
  Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ότι τα παιδία που δεν είναι έτοιμα για την Α δημοτικού και ξεκινήσουν το σχολειό συχνά έχουν αρνητική θέση για την μάθηση και το σχολειό που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πρώιμη ή μη ενδεδειγμένη έναρξη της σχολικής  φοίτησης . Σήμερα υπολογίζεται ότι τα ποσοστά των παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες είναι  πάνω από 11 %  αυτό το γεγονός οδήγησε την παιδιατρική κοινότητα σε λήψη μέτρων και την εφαρμογή   προληπτικού  ελέγχου με την ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ΤΕΣΤ και στη δική μας χώρα, όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Το Α ΤΕΣΤ γίνεται σήμερα και  από τους ειδικούς θεραπευτές και τον παιδίατρο  με αντικειμενικό και ασφαλή τρόπο ελέγχεται η σχολική ετοιμότητα όλων των φυσιολογικών παιδιών που φοιτούν στο νήπιο και θα πάνε το Σεπτέμβριο στην α δημοτικού   Σε όλη την χωρά υπάρχουν πάνω από 300 παιδίατροι οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του Α ΤΕΣΤ. Οι γονείς που θέλουν να εξεταστούν τα παιδία τους μπορούν να επισπευτούν την ιστοσελίδα atest.gr  συνεργάτες και να δουν ποιος παιδίατρος είναι ποιο κοντά στην περιοχή που μένουν ώστε να εξυπηρετηθούν .

Τι είναι η Δικαιόχρηση Α΄ τεστ

Δικαιόχρηση.

Η Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Τεστ δεν πωλείτε άλλα διατίθεται με την μέθοδο του δικαιώματος χρήσης συγκεκριμένα:   

 • Α΄ ΤΕΣΤ ανιχνευτική δοκιμασία Σχολικής ετοιμότητας (εφεξής «Α΄ ΤΕΣΤ»): νοούνται το λογότυπο, τα σήματα, τα προγράμματα, τα εμπορικά μυστικά, οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι μέθοδοι λειτουργίας, η εμπιστευτική πληροφόρηση και τεχνογνωσία, το εκπαιδευτικό υλικό, η διαφήμιση και προβολή του ονόματος καθώς και το σύνολο των ενεργειών και διαδικασιών, όπως αυτά αναφέρονται στα Εγχειρίδια.
 • Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης για τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ: ο συνεργάτης στον οποίο παρήχθη η εκπαίδευση στο Α΄ ΤΕΣΤ και ο οποίος έχει ορισθεί από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων» ως εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης (εφεξής «Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης»).
 • Τεχνογνωσία: νοούνται οι κατοχυρωμένες και μη, πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα εμπειριών και πιλοτικών εφαρμογών του Α΄ ΤΕΣΤ, και οι οποίες είναι μυστικές, ουσιώδεις και περιγράφονται στο Εγχειρίδιο.
 • Εγχειρίδιο Προώθησης: νοείται το εγχειρίδιο το οποίο περιέχει το γραπτό τμήμα του Α΄ ΤΕΣΤ, το περιεχόμενο του οποίου είναι δεσμευτικό για το Συνεργάτη.
 • Εγχειρίδια Εκπαίδευσης: νοείται το πρόγραμμα σπουδών, το εγχειρίδιο εξέτασης και το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για το Α΄ ΤΕΣΤ.
 • Υπηρεσία Α΄ ΤΕΣΤ: νοείται η παροχή υπηρεσίας υψηλής ποιότητας αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας παιδιών 5 – 6 ετών με διακριτικό τίτλο, με τη χορήγηση του Α΄ ΤΕΣΤ, του ηλεκτρονικού τύπου βαθμολόγησης του Α΄ ΤΕΣΤ και των σημάτων.
 • Σήματα: νοείται η ιδιοκτησία που περιέχεται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ιδιοκτήτης της οποίας είναι η «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων», την χρήση της οποίας η εταιρεία έχει δικαίωμα να παρέχει, όπως εκτίθεται στην παρούσα και τροποποιείται εκάστοτε δια αλλαγών, προσθηκών ή διαγραφών από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων».
 • Εξοπλισμός: νοείται το υλικό που απαιτείται, ώστε να μπορεί ο Συνεργάτης να χορηγεί το Α΄ ΤΕΣΤ, όπως περιγράφονται στα εγχειρίδια Εκπαίδευσης.
 • Προδιαγραφές: νοούνται οι προδιαγραφές ποιότητας που διατυπώνονται και τροποποιούνται από την «Ανάπτυξη νηπίων, παιδιών, εφήβων», είναι δεσμευτικές για το Συνεργάτη και γνωστοποιούνται μέσω του Εγχειριδίου Προώθησης.
 • Υπεύθυνος Συνεργάτης: νοείται το φυσικό πρόσωπο που ορίζει ο Συνεργάτης το οποίο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, το οποίο πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως της «Ανάπτυξης νηπίων, παιδιών, εφήβων», και που έχει την ευθύνη:
  • α. της επικοινωνίας με την εταιρεία,
  • β. της οργάνωσης και επίβλεψης της παροχής της υπηρεσίας Α΄ ΤΕΣΤ και
  • γ. της τήρησης των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Εκπαίδευσης.